ஸ்ரீ இராமாயணம்

பழைய இந்தியாவின் இரண்டு குறிப்பிடத்தக்க சமஸ்கிருதக் கதைகளில் ஒன்று ராமாயணம், மற்றொன்று மகாபாரதம். மகாபாரதத்துடன், இது இந்து இதிஹாசத்தை வடிவமைக்கிறது. காவியம், வழக்கமாக மகர்ஷி வால்மீகிக்கு வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது, கோசல இராச்சியத்தின் அற்புதமான ஆட்சியாளரான ராமரின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கிறது. இது அவரது பதினான்கு ஆண்டுகால மரக்கன்றுகளுக்கு தனது அப்பா கிங் தசரதாவால் வெளியேற்றப்பட்டார், அவரது முன்னேற்ற தாய் கைகேயியின் வேண்டுகோளின் பேரில். அவரது குறிப்பிடத்தக்க மற்ற சீதா மற்றும் உடன்பிறப்பு லட்சுமணனுடன் இந்தியாவில் உள்ள வனப்பகுதிகளில் அவரது நகர்வுகள், லங்காவின் நம்பமுடியாத ஆண்டவரான ராவணனால் அவரது சிறந்த பாதியைக் கைப்பற்றியது, அவருடன் ஒரு போரைக் கொண்டுவந்தது, மற்றும் ராமரின் தவிர்க்க முடியாத அயோத்திக்கு திரும்பி ஆட்சியாளராக வருவது காவியத்தின் சாராம்சம். காவியத்தின் சரிபார்க்கக்கூடிய வளர்ச்சி மற்றும் தொகுப்பு அடுக்குகளை அவிழ்க்க ஏராளமான முயற்சிகள் உள்ளன; பொ.ச.மு. ஏழாம் முதல் நான்காம் நூறு ஆண்டுகள் வரையிலான உள்ளடக்கப் பகுதியின் மிகவும் சரியான கட்டத்திற்கான பல்வேறு தொடர்ச்சியான ஆராய்ச்சியாளர்களின் மதிப்பீடுகள், பின்னர் நிலைகள் பொ.ச. மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *