Boy baby names start with A

NameMeaning
Aabhas
ஆபாஸ்
The Sense or Feelings
உணர்வு அல்லது உணர்வுகள்
Aabhat
ஆபத்
Shining, Visible, Brilliant
பளபளப்பு, தெரியும், புத்திசாலித்தனம்
Aabheer
ஆபீர்
A cow herd
ஒரு மாட்டு கூட்டம்
Aabir
ஆபீர்
Gulal
குலால்
Aacharya
ஆச்சார்யா
King of dance
நடனத்தின் அரசன்
Aachman
ஆச்மன்
Intake of a sip of water before a yagya or puja
யாகம் அல்லது பூஜைக்கு முன் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் அருந்துதல்
Aachuthan
அச்சுதன்
Lord Krishna
பகவான் கிருஷ்ணர்
Aadalarasu
ஆடலரசு
Ideal
ஏற்றதாக
Aadamya
ஆதம்யா
Apne Dam par
அப்னே அணை சம
Aadarsh
ஆதர்ஷ்
Ideal
ஏற்றதாக
Aadarsha
ஆதர்ஷா
Idol, Mentor, With An ideology
சிலை, வழிகாட்டி, ஒரு சித்தாந்தத்துடன்
Aadavan
ஆதவன்
Sun
சூரியன்
Aadesh
ஆதேஷ்
Command
கட்டளை
Aadhar
ஆதார்
Brilliant like the sun
சூரியனைப் போல பிரகாசம்
Aadhav
ஆதவ்
Ruler
ஆட்சியாளர்
Aadhavan
ஆதவன்
Lord vishnu
இறைவன் விஷ்ணு
Aadhi
ஆதி
First
முதல்
Aadhira
ஆதிரா
Moon
நிலா
Aadhirai
ஆதிரை
A Special Star
ஒரு சிறப்பு நட்சத்திரம்
Aadhiren
ஆதிரென்
Dark
இருள்
Aadhiroop
ஆதிரூப்
Aadhish
ஆதிஷ்
King
அரசன்
Aadhyatm
ஆதித்யம்
Dhyan
தியான்
Aadi
ஆதி
Important
முக்கியமான
Aadidev
ஆதிதேவ்
The First God
முதல் கடவுள்
Aadijay
ஆதிஜய்
The First Victory
முதல் வெற்றி
Aadijith
ஆதிஜித்
First victory
முதல் வெற்றி
Aadiksh
ஆதிக்ஷ்
Aadim
ஆதிம்
Entire universe
முழுப் பிரபஞ்சம்
Aadimoolan
ஆதிமூலன்
Supreme Being
உச்ச இருப்பு
Aadinath
ஆதிநாத்
The first god
முதல் கடவுள்
Aadipta
அதிப்தா
Bright
பிரகாசமான
Aadish
ஆதிஷ்
Peak
உச்சம்
Aadishankar
ஆதிசங்கரர்
Sri shankaracharya, Founder of Adwaitha philosophy
ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார், அத்வைத தத்துவத்தின் நிறுவனர்
Aadit
ஆதித்
Peak
உச்சம்
Aaditey
ஆதிதேய்
Son of Aditi, The Sun
அதிதியின் மகன், சூரியன்
Aaditeya
ஆதிதேயா
Son of Aditi
அதிதியின் மகன்
Aadith
ஆதித்
Peak, Lord of the Sun, First
சிகரம், சூரியனின் அதிபதி, முதல்
Aadithya
ஆதித்யா
Lord of the sun
சூரிய பகவான்
Aadithyakethu
ஆதித்யகேது
One of the kauravas
கௌரவர்களில் ஒருவர்
Aaditva
ஆதித்வா
Variant of aditya: the Sun
ஆதித்யாவின் மாறுபாடு: சூரியன்
Aaditya
ஆதித்யா
The sun
சூரியன்
Aadiv
ஆதிவ்
Delicate
மென்மையானது
Aadvay
ஆத்வே
Unique
தனித்துவமான
Aadvik
ஆத்விக்
Unique
தனித்துவமான
Aadya
ஆத்யா
The earliest, Lord Shiva
முற்காலம், சிவபெருமான்
Aadyant
ஆதியன்ட்
Infinite from Adi to ant, From beginning to end
ஆதி முதல் எறும்பு வரை, ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை எல்லையற்றது
Aadyot
ஆதியோத்
Praise
பாராட்டு
Aagam
ஆகமம்
Coming, arrival
வரும், வருகை
Aaghosh
ஆகோஷ்
A polite asking
ஒரு பணிவான கேள்வி
Aagney
ஆக்னி
Born from fire
நெருப்பிலிருந்து பிறந்தவர்
Aagneya
ஆக்னேயா
Son of the fire
நெருப்பின் மகன்
Aagniv
அக்னிவ்
Aahaan
ஆஹான்
Dawn, Sunrise, Morning glory, 
First Ray of light,
One who is of the nature of time itself
விடியல், சூரியன் உதயம், காலை மகிமை, 
முதல் ஒளி கதிர், காலத்தின் இயல்பை கொண்டவன்
Aahan
ஆஹான்
Dawn, Sunrise, Morning glory, 
First Ray of light,
One who is of the nature of time itself
விடியல், சூரியன் உதயம், காலை மகிமை, 
முதல் ஒளி கதிர், காலத்தின் இயல்பை கொண்டவன்
Aahi
ஆஹி
Aahil
ஆஹில்
Prince
இளவரசன்
Aahlaad
அஹ்லாத்
Delight
மகிழ்ச்சி
Aahlad
அஹ்லாத்
Delight, Joy, Happy, Happiness
மகிழ்ச்சி
Aahnik
ஆஹ்னிக்
Prayer
பிரார்த்தனை
Aahva
ஆஹ்வா
Beloved
பிரியமானவள்
Aahvan
ஆஹ்வான்
An invitation call
ஒரு அழைப்பு
Aaish
ஆயிஷ்
Delight, Joy, Pleasure, God blessings
மகிழ்ச்சி, இன்பம், கடவுள் ஆசீர்வாதம்
Aakaar
ஆகார்
Shape
வடிவம்
Aakaash
ஆகாஷ்
Sky
வானம்
Aakalp
ஆகல்ப்
Unlimited
வரம்பற்ற
Aakampan
ஆகம்பன்
Unshaken, Calm, Determined
அசைக்கப்படாத, அமைதியான, உறுதியான
Aakanksh
ஆகாங்க்ஷ்
Hope, Desire
நம்பிக்கை, ஆசை
Aakar
ஆகார்
Shape
வடிவம்
Aakarsh
ஆகர்ஷ்
Attractive
கவர்ச்சிகரமான
Aakarshak
ஆகர்ஷக்
Attractive
கவர்ச்சிகரமான
Aakarshan
ஆகர்ஷன்
Attraction
ஈர்ப்பு
Aakash
ஆகாஷ்
The Sky, Open mindedness
வானம், திறந்த மனது
Aakash Laxmi
ஆகாஷ் லக்ஷ்மி
Aakashi
ஆகாஷி
The Sky, Universal, Atmosphere
வானம், உலகளாவியம், வளிமண்டலம்
Aakesh
ஆகேஷ்
Lord of the Sky
வானத்தின் இறைவன்
Aakhyaan
ஆக்யான்
Legend
புராண
Aakrit
அக்ரித்
Shape
வடிவம்
Aakshaya
அக்ஷயா
Eternal, Immortal, Indestructible, Goddess Parvati
நித்தியமான, அழியாத, அழியாத, பார்வதி தேவி
Aakurthi
ஆகுர்த்தி
Aalakshya
ஆலக்ஷ்யா
Visible
தெரியும்
Aalamb
ஆலம்ப்
Sanctuary
சரணாலயம்
Aalap
ஆலாப்
Talk
பேசு
Aalavandan
ஆளவந்தான்
The writing
எழுத்து
Aalay
ஆலாய்
Home, Refuge
வீடு, அடைக்கலம்
Aalekh
அலேக்
Learned
கற்று
Aalhad
அல்ஹாத்
Joy, Happiness
மகிழ்ச்சி
Aalok
ஆலோக்
A ray of light
ஒரு ஒளிக்கதிர்
Aalop
ஆலோப்
That which does not disappear
மறையாதது
Aaman
ஆமான்
Aamish
ஆமிஷ்
Honest, Trustworthy, Pleasing
நேர்மையான, நம்பகமான, மகிழ்ச்சியான
Aamod
ஆமோத்
Pleasure
மகிழ்ச்சி
Aamodh
ஆமோத்
Pleasure, Serenity, Fragrance
இன்பம், அமைதி, நறுமணம்
Aamodin
ஆமோடின்
Happy, Sweet fragrant, Celebrated
மகிழ்ச்சி, இனிமையான நறுமணம், கொண்டாட்டம்
Aamogh
ஆமோக்
Unerring, Lord Ganesha
தவறாது, விநாயகப் பெருமான்
Aan
ஆன்
The Sun
சூரியன்
Aanal
ஆனல்
Fire
தீ
Aanand
ஆனந்த்
Joy
மகிழ்ச்சி
Aanandit
ஆனந்தித்
One who spreads Joy, Joyous, Full of bliss, Happy, Pleased
மகிழ்ச்சி
Aanandswarup
ஆனந்த்ஸ்வரூப்
Full of joy
மகிழ்ச்சி நிறைந்தது
Aananth
அனந்த்
Another name for Brahma, Endless
பிரம்மாவின் மற்றொரு பெயர், முடிவில்லாதது
Aanantya
அனந்த்யா
Endless, Eternal, Godly
முடிவில்லாத, நித்தியமான, கடவுள்
Aanav
ஆனவ்
Human
மனிதன்
Aanay
ஆனாய்
Consort of Goddess Radha, 
தேவியின் துணைவி ராதா,
Aandaleeb
ஆண்டலீப்
The bulbul bird
புல்புல் பறவை
Aandi
ஆண்டி
Lord Murugan
முருகன்
Aangat
அங்காட்
Colorful
வண்ணமயமான
Aangi
ஆங்கி
Decorating the God, Divine
கடவுளை அலங்கரித்தல், தெய்வீகம்
Aanick
ஆனிக்
Anything extremely small
மிகவும் சிறியது
Aanis
அனிஸ்
Aaniya
அனியா
Lord Hanuman, Fulfilment (Son of Anjani)
இறைவன் ஹனுமான், பூர்த்தி (அஞ்சனியின் மகன்)
Aanjaneya
ஆஞ்சநேயா
Son of anjani
அஞ்சனியின் மகன்
Aanjay
அஞ்சய்
Unconquerable, Unbeatable
வெல்ல முடியாத
Aansh
ஆன்ஷ்
Portion
பகுதி
Aanshal
ஆன்ஷால்
Strong, Mighty, Powerful, One who hasstrong shoulders, Passionate
வலிமையானவர், வலிமைமிக்கவர், வல்லமையுள்ளவர், வலிமையான தோள்களைக் கொண்டவர், பேரார்வம் கொண்டவர்
Aantya
ஆன்ட்யா
Successful, Accomplished
வெற்றிகரமானது, நிறைவேற்றப்பட்டது
Aanush
அனுஷ்
Beautiful morning, Star, Following desire
அழகான காலை, நட்சத்திரம், தொடர்ந்து ஆசை
Aapal
ஆபால்
Regard
தொடர்பாக
AaptTrustworthy
நம்பகமானவர்
Aapu
ஆபு
Breath, Faultless, Virtuous, Divine
மூச்சு, பிழையற்ற, நற்குணமுள்ள, தெய்வீக
Aar
ஆர்
Light bringer
ஒளி தருபவர்
Aaraadhak
ஆராதக்
Worshipper
வழிபடுபவர்
Aarabh
ஆரப்
Aaradhak
ஆராதக்
Worshipper
வழிபடுபவர்
Aaradhy
ஆராதி
Worshipped
வழிபட்டனர்
Aaranay
ஆரணாய்
Beginning, Starter
ஆரம்பம், ஸ்டார்டர்
Aaranyan
ஆரண்யன்
Jungle, Forest
காடு, காடு
Aarav
ஆரவ்
Peaceful
அமைதியான
Aardhy
ஆர்த்தி
Aarian
ஆரியன்
Aariket
அரிகெட்
Lord Ganesh, Against desire
கடவுள் கணேஷ், ஆசைக்கு எதிராக
Aariketh
அரிகேத்
Ganesh
கணேஷ்
Aarin
ஆரின்
Full of Joy, Mountain strength
முழு மகிழ்ச்சி, மலை பலம்
Aarish
ஆரிஷ்
Ray of sun
சூரியனின் கதிர்
Aarit
ஆரித்
One who seeks the right direction
சரியான திசையை நாடுபவன்
Aariv
ஆரிவ்
King of Wisdom
ஞானத்தின் அரசன்
Aarjav
அர்ஜவ்
Honest, Sincere
நேர்மையான, உண்மையான
Aarjith
அர்ஜித்
Earning
சம்பாதிப்பது
Aarksh
ஆர்க்ஷ்
Of the stars, Celestial
நட்சத்திரங்களில், செலஸ்டல்
Aarnab
அர்னாப்
Ocean
பெருங்கடல்
Aarnav
அர்னவ்
Ocean, Air, Sun, Wave, Stream, Sea
கடல், காற்று, சூரியன், அலை, நீரோடை, கடல்
Aarnav Tej
அர்னவ் தேஜ்
Ocean
பெருங்கடல்
Aarnavi
ஆர்ணவி
Heart as big as ocean, Bird
இதயம் கடல் அளவு பெரிய பறவை
Aarochan
ஆரோச்சன்
Shining, Bright, Name of the Sun, Brilliant
ஒளிரும், பிரகாசம், சூரியனின் பெயர், புத்திசாலித்தனம்
Aaroh
ஆரோஹ்
Up
மேலே
Aarohit
ஆரோகித்
Chatur
சதுர்
Aaron
ஆரோன்
Light Bringer, Exalted High
ஒளி தருபவர், உயர்வானவர்
Aarpit
ஆர்பிட்
To donate
தானம் செய்ய
Aarsh
ஆர்ஷ்
Crown
கிரீடம்
Aarshabh
ஆர்ஷப்
Its An another name of Shri Krishna
இது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மற்றொரு பெயர்
Aarshin
அர்ஷின்
Pious
பக்திமான்
Aarshvi
ஆர்ஷ்வி
Name of Lord Vishnu
இறைவன் விஷ்ணுவின் பெயர்
Aarth
ஆர்த்
Red glimpse, god
சிவப்பு பார்வை, கடவுளே
Aarthav
ஆர்த்தவ்
Aarudh
ஆருத்
Aaruksha
ஆருக்ஷா
Aarul
அருள்
Grace of God, Blessing of God
கடவுளின் அருள், கடவுளின் ஆசீர்வாதம்
Aarunya
ஆருண்யா
Merciful, Compassionate
இரக்கமுள்ள, இரக்கமுள்ள
Aarush
ஆருஷ்
First ray of sun
சூரியனின் முதல் கதிர்
Aarushf
ஆருஷ்ஃப்
Aaryak
ஆரியக்
Kind, Honourable, Noble, Wise
அன்பான, மரியாதைக்குரிய, உன்னதமான, புத்திசாலி
Aaryaman
ஆரியமான்
Noble-minded, Aristocratic, Noble
உன்னத எண்ணம், உயர்குடி, உன்னதமான
Aaryamik
ஆரியமிக்
Noble
உன்னத
Aaryan
ஆரியன்
Illustrious
புகழ்பெற்ற
Aaryav
ஆரியவ்
Noble Person
உன்னத நபர்
Aaryaveer
ஆரியவீர்
Brave Man
தைரியமுள்ள ஆண்மகன்
Aaryavir
ஆரியவீர்
Brave Man
தைரியமுள்ள ஆண்மகன்
Aaryesh
ஆரியேஷ்
The King of Arya
ஆர்யாவின் ராஜா
Aaryik
ஆரிக்
Respected, Masterful
மதிப்பிற்குரிய, மாஸ்டர்
Aasav
ஆசவ்
Liquor, Essence, Distilled, Wine
மது, சாரம், காய்ச்சி, ஒயின்
Aash
ஆஷ்
Expectation
எதிர்பார்ப்பு
Aashang
ஆஷாங்
Loyal, Affectionate
விசுவாசமான, பாசமுள்ள
Aashank
ஆஷாங்க்
Faith
நம்பிக்கை
Aasharya
ஆசார்யா
Son of the sun
சூரியனின் மகன்
Aashay
ஆஷய்
Hawk like
பருந்து போன்றது
Aashirvad
ஆசிர்வாத்
Blessings
ஆசீர்வாதங்கள்
Aashish
ஆஷிஷ்
Blessing
ஆசீர்வாதம்
Aashlesh
ஆஷ்லேஷ்
Embrace
தழுவி
Aashman
ஆஷ்மான்
Son of the sun
சூரியனின் மகன்
Aashray
ஆஷ்ரே
Shelter
தங்குமிடம்
Aashraynandan
ஆஷ்ரயநந்தன்
Aashresh
ஆஷ்ரேஷ்
Clever
புத்திசாலி
Aashrith
ஆஷ்ரித்
Ruler
ஆட்சியாளர்
Aashrut
ஆஷ்ருத்
Famous
பிரபலம்
Aashu
ஆஷு
Lord shiva
சிவபெருமான்
Aashuinat
ஆசுைனட்
Quick-witted
விரைவான புத்திசாலி
Aashutosh
ஆசுதோஷ்
On sear
தேடலில்
Aashvith
ஆஷ்வித்
Ocean
பெருங்கடல்
Aasin
ஆசின்
Calling himself
தன்னை அழைக்கிறது
Aasit
ஆசித்
Black Stone
கருப்பு கல்
Aaslunan
அஸ்லுனன்
Gem
மாணிக்கம்
Aasthik
ஆஸ்திக்
Son of Arjun
அர்ஜுனின் மகன்
Aastik
ஆஸ்டிக்
Who has faith in god
கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்
Aasvi
ஆஸ்வி
Blessed and victorious, Little mare
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மற்றும் வெற்றி பெற்ற, குட்டி மாரே
Aatamgosh
ஆட்டம்கோஷ்
Inner light
உள் ஒளி
Aatamprakash
ஆதம்பிரகாஷ்
Inner knowledge
உள் அறிவு
Aatharva
அதர்வா
Aathav
ஆதவ்
Aathesh
ஆதேஷ்
Lord Ganesh and King
கணேஷ் மற்றும் ராஜா
Aathmiya
ஆத்மியா
Spiritual
ஆன்மீக
Aathrav
ஆத்ரவ்
Auspicious, Lucky
சுப, அதிர்ஷ்டம்
Aatish
ஆதிஷ்
Fireworks
வானவேடிக்கை
Aatmabus
ஆத்மபஸ்
Self protected
சுய பாதுகாப்பு
Aatmaj
ஆத்மஜ்
Son
மகன்
Aatman
ஆத்மன்
Soul, Another name for Krishna
ஆன்மா, கிருஷ்ணரின் மற்றொரு பெயர்
Aatmanand
ஆத்மானந்த்
In the shadow of soul
ஆன்மாவின் நிழலில்
Aatmaram
ஆத்மாரம்
One who is Happy in his own self
தன் சுயத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்
Aatmay
ஆத்மா
Long-lived
நெடுங்காலம்
Aatmik
ஆத்மிக்
Soul
ஆன்மா
Aatrey
ஆத்ரே
An ancient name, Glorious
ஒரு பழங்கால பெயர், மகிமையானது
Aatreya
ஆத்ரேயா
Name of a sage
ஒரு முனிவரின் பெயர்
Aatvi
ஆத்வி
Aavansh
ஆவன்ஷ்
Forthcoming generation
வரவிருக்கும் தலைமுறை
AavegImpulse
உந்துவிசை
Aavesh
ஆவேஷ்
Lord of the universe, Lord Shiva
பிரபஞ்சத்தின் இறைவன், சிவன்
Aavi
ஆவி
Smoke
புகை
Aavish
ஆவிஷ்
Ocean, Holy incarnation
பெருங்கடல், புனித அவதாரம்
Aayam
ஆயம்
Dimensions
பரிமாணங்கள்
Aayan
அயன்
Someone who is religiously inclined, Gift of God
மத நாட்டமுள்ள ஒருவர், கடவுளின் பரிசு
Aayansh
ஆயன்ஷ்
Part of parents, Gift of God
பெற்றோரின் ஒரு பகுதி, கடவுளின் பரிசு
Aayansh Sai
ஆயன்ஷ் சாய்
Aayod
ஆயோத்
Giver of life
உயிர் கொடுப்பவர்
Aaysh
ஆய்ஷ்
Aayu
ஆயு
Span of life
ஆயுட்காலம்
Aayudh
ஆயுத்
Shastra
சாஸ்திரம்
Aayus
ஆயுஸ்
One with long life, Duration of life
நீண்ட ஆயுளைக் கொண்ட ஒன்று, ஆயுள் காலம்
Aayush
ஆயுஷ்
Love
அன்பு
Aayushmaan
ஆயுஷ்மான்
With long life
நீண்ட ஆயுளுடன்
Aayushman
ஆயுஷ்மான்
With long life
நீண்ட ஆயுளுடன்
Abadhya
அபாத்யா
Full of power, Invincible
சக்தி நிறைந்தது, வெல்ல முடியாதது
Abbhinav
அபினவ்
New, Novel, Innovative
புதியது, நாவல், புதுமையானது
Abbir
அபீர்
Gulal
குலால்
Abdhi
அப்தி
Sea
கடல்
Abeer
அபீர்
Fragrance
நறுமணம்
Abhaidev
அபைதேவ்
Free of fear
பயம் இல்லாதது
Abhaijeet
அபைஜீத்
Victory over fear
பயத்தின் மீதான வெற்றி
Abhas
அபாஸ்
Feeling, Virtual
உணர்வு, மெய்நிகர்
Abhav
அபவ்
Lord Shiva, Having the ability to be different
கடவுள் சிவா, வித்தியாசமாக இருக்கும் திறன் கொண்டவர்
Abhavya
அபவ்யா
Improper, Fear-causing
முறையற்ற, பயத்தை உண்டாக்கும்
Abhay
அபய்
Fearless
அச்சமற்ற
Abhaya Prada
அபய பிரதா
Bestowed of safety, Another name of Lord Vishnu
பாதுகாப்பானது, விஷ்ணுவின் மற்றொரு பெயர்
Abhayam
அபயம்
Fearless
அஞ்சாது
Abhayan
அபயன்
One of the kauravas
கௌரவர்களில் ஒருவர்
Abhayananda
அபயானந்தா
Delighting in fearless
பயமின்றி மகிழ்ச்சி
Abhayankar
அபயங்கர்
Powerful and complete
சக்திவாய்ந்த மற்றும் முழுமையான
Abhayi
அபயி
Trustworthy
நம்பகமானவர்
Abheek
அபீக்
Fearless
அச்சமற்ற
Abheet
அபீத்
Jo kisi se na dare
ஜோ கிசி சே நா டேரே
Abhey
அபே
Fearless
அஞ்சாது
Abhi
அபி
Fearless
அஞ்சாது
Abhibhava
அபிபவா
Overpowering, Powerful, Victorious
அதீத சக்தி, வல்லமை, வெற்றி
Abhicandra
அபிசந்தர்
With a Moon-like face, One of the seven Manus of the svetambara Jain sect
சந்திரனைப் போன்ற முகத்துடன், ஸ்வேதாம்பர ஜெயின் பிரிவைச் சேர்ந்த ஏழு மனுக்களில் ஒருவர்
Abhichandra
அபிச்சந்திரா
Fearless
அஞ்சாது
Abhideep
அபிதீப்
Illuminated
ஒளிரும்
Abhidharm
அபிதர்மம்
Highest Dharma
உயர்ந்த தர்மம்
Abhidi
அபிதி
Radiant
கதிர்வீச்சு
Abhidnya
அபித்யா
Abhigyaan
அபிக்யான்
Source of knowledge
அறிவின் ஆதாரம்
Abhihas
அபிக்யான்
Inclined to smile
சிரிக்க விருப்பம்
Abhihita
அபிஹிதா
Expression, Word, Name
வெளிப்பாடு, சொல், பெயர்
Abhijaat
அபிஜாத்
Well born
நன்றாக பிறந்தவர்
Abhijan
அபிஜன்
Pride of a family, Noble
ஒரு குடும்பத்தின் பெருமை, நோபல்
Abhijat
அபிஜத்
Noble, wise
உன்னதமான, புத்திசாலி
Abhijath
அபிஜாத்
Noble, Wise, Faultless, Transparent
உன்னதமான, ஞானமுள்ள, பிழையற்ற, வெளிப்படையான
Abhijay
அபிஜய்
Total victory
மொத்த வெற்றி
Abhijaya
அபிஜயா
Victorious, Conquest, Complete victory
வெற்றி, வெற்றி, முழு வெற்றி
Abhijeet
அபிஜீத்
Lord Krishna, One who is victorious(Abhijeet)
கடவுள் கிருஷ்ணா, வெற்றி பெற்றவர் (அபிஜீத்)
Abhijit
அபிஜித்
Victorious
வெற்றி பெற்றவர்
Abhijit /Abhijeet
அபிஜித் /அபிஜீத்
One who is victorious, a star
வெற்றி பெற்றவர், ஒரு நட்சத்திரம்
Abhijith
அபிஜித்
Lord Krishna, One who is victorious(Abhijeet)
கடவுள் கிருஷ்ணா, வெற்றி பெற்றவர் (அபிஜீத்)
Abhijun
அபிஜுன்
Expert, Skilled
நிபுணர், திறமையானவர்
Abhijvala
அபிஜ்வாலா
Blazing forth
எரியும்
Abhik
அபிக்
Beloved
அன்பே
Abhikam
அபிகம்
Affectionate, Loving
பாசமுள்ள, அன்பான
Abhikarsh
அபிகர்ஷ்
Abhilash
அபிலாஷ்
Desire
ஆசை
Abhilesh
அபிலேஷ்
Immortal, Unique
அழியாதது, தனித்துவமானது
Abhim
அபிம்
Another name for Lord Vishnu, Destroyer of fear
பகவான் விஷ்ணுவின் மற்றொரு பெயர், அச்சத்தை அழிப்பவர்
Abhimaan
அபிமான்
Proud, Self-importance
பெருமை, சுய முக்கியத்துவம்
Abhiman
அபிமான்
Proud, Self-importance
பெருமை, சுய முக்கியத்துவம்
Abhimand
அபிமந்த்
Gladdening
மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது
Abhimani
அபிமானி
Full of pride, Another name of Agni as the eldest son of Brahma
பெருமை நிறைந்தது, பிரம்மாவின் மூத்த மகன் அக்னியின் மற்றொரு பெயர்
Abhimanum
அபிமானும்
Abhimanyu
அபிமன்யு
Son of Arjuna
அர்ஜுனனின் மகன்
Abhimanyusuta
அபிமன்யுசுதா
Son, Abhimanyu
அபிமன்யுவின் மகன்
Abhimath
அபிமத்
Beloved
அன்பே
Abhimoda
அபிமோதா
Joy, Delight
மகிழ்ச்சி
Abhinabhas
அபிநபாஸ்
Renowned, Famous
புகழ்பெற்ற, பிரபலமான
Abhinand
அபிநந்த்
Acknowledge
ஒப்புக்கொள்
Abhinanda
அபிநந்தா
To rejoice, To celebrate, To praise, To bless, Delight, Congratulation, Welcoming, Felicitous
மகிழ்வதற்கு, கொண்டாடுவதற்கு, புகழ்வதற்கு, ஆசீர்வதிக்க, மகிழ்ச்சி, வாழ்த்து, வரவேற்பு, மகிழ்வு
Abhinandan
அபிநந்தன்
Congratulation
வாழ்த்துக்கள்
Abhinandana
அபிநந்தனா
To rejoice, To celebrate, To praise, To bless, Delight, Congratulation, Welcoming, Felicitous
மகிழ்வதற்கு, கொண்டாடுவதற்கு, புகழ்வதற்கு, ஆசீர்வதிக்க, மகிழ்ச்சி, வாழ்த்து, வரவேற்பு, மகிழ்வு
Abhinash
அபினாஷ்
Actor
நடிகர்
Abhinatha
அபிநாதா
Lord of desires, Another name of Kama
ஆசைகளின் இறைவன், காமாவின் மற்றொரு பெயர்
Abhinav
அபினவ்
Brand new
புத்தம் புதியது
Abhinava
அபிநவ
Young, New, Novel, Innovative, Quitenew, Fresh, Modern, A sakta notable for his great leaning and spiritual attainment.
இளம், புதிய, நாவல், புதுமையான, புதுமையான, புதுமையான, நவீனமான, ஒரு சக்தா தனது சிறந்த சார்பு மற்றும் ஆன்மீக சாதனைக்கு குறிப்பிடத்தக்கது
Abhinavsri
அபினவ்ஸ்ரீ
Abhinay
அபிநய்
Expression
வெளிப்பாடு
Abhineet
அபினீத்
Perfect, Acted
கச்சிதம், நடித்தார்
Abhineeth
அபினீத்
Abhinesh
அபினேஷ்
Actor
நடிகர்
Abhinit
அபினித்
Perfect, Acted
கச்சிதம், நடித்தார்
Abhinivesh
அபினிவேஷ்
Desire
ஆசை
Abhinu
அபினு
Brave Man
தைரியமுள்ள ஆண்மகன்
Abhipuj
அபிபூஜ்
To adorn, Worship
அலங்கரிக்க, வழிபாடு
Abhir
அபீர்
A cowherd, Name of dynasty
ஒரு மாடு மேய்ப்பவர், வம்சத்தின் பெயர்
Abhiraam
அபிராம்
Pleasing
மகிழ்ச்சியளிக்கிறது
Abhirag
அபிராக்
Abhiraj
அபிராஜ்
Fearless King
அச்சமற்ற அரசன்
Abhiral
அபிரால்
Cowherd
மாடு மேய்ப்பவர்
Abhiram
அபிராம்
Lord Shiva, The most handsome
கடவுள் சிவன், மிகவும் அழகானவர்
Abhirath
அபிராத்
Great charioteer
பெரிய தேரோட்டி
Abhirup
அபிரூப்
Handsome
அழகான
Abhisar
அபிசார்
Companion
துணை
Abhisek
அபிசேக்
Water over An idol, Anoint, Bathing to God
ஒரு சிலைக்கு மேல் தண்ணீர், அபிஷேகம், கடவுளுக்கு குளித்தல்
Abhisheik
அபிஷேக்
Ritual, Purification, Shower of milk.
சடங்கு, சுத்திகரிப்பு, பால் மழை.
Abhishek
அபிஷேக்
An auspicious bath for a deity
ஒரு தெய்வத்திற்கு உகந்த குளியல்
Abhishrey
அபிஷ்ரே
Abhishrey the credit of good deed
நல்ல செயலின் வரவு அபிஸ்ரே
Abhisoka
அபிசோகா
Passionate, Loving
உணர்ச்சி, அன்பு
Abhisumat
அபிசுமத்
Radiant,  Mane of Lord Sun
கதிர்,  சூரியனின் மேனி
Abhisumath
அபிசுமத்
Radiant, Another name of the Sun, Mane of Lord Sun
கதிர், சூரியனின் மற்றொரு பெயர், சூரியனின் மேனி
Abhisyanta
அபிஸ்யந்தா
Splendid (A son of kuru and Vahini)
அற்புதமான (குரு மற்றும் வாஹினியின் மகன்)
Abhith
அபித்
Everywhere
எல்லா இடங்களிலும்
Abhitosh
அபிதோஷ்
Abhivaadan
அபிவாதன்
Greeting
வாழ்த்து
Abhivadan
அபிவாதன்
Greeting
வாழ்த்து
Abhivanth
அபிவந்த்
Royal salute
ராயல் சல்யூட்
Abhivanth / Abivanth
அபிவந்த் / அபிவந்த்
Royal Salute
ராயல் சல்யூட்
Abhivira
அபிவிரா
Surrounded by heroes, A commander
ஹீரோக்கள் சூழ, ஒரு தளபதி
Abhiyansh
அபியன்ஷ்
Abhjeet
அபிஜீத்
One who is victorious
வெற்றி பெற்ற ஒருவர்
Abhra
அப்ரா
Cloud
மேகம்
Abhrakasin
அப்ரகாசின்
With clouds for shelter, An ascetic
தங்குமிடம் மேகங்களுடன், ஒரு துறவி
Abhram
அபிராம்
Steady, Purposeful
நிலையான, நோக்கமான
Abhranila
அபிரானிலா
Lord Basudev
பாசுதேவ் பகவான்
Abhu
அபு
Unborn, Nonexistent, Unearthly, Another name for Vishnu
பிறக்காதது, இல்லாதது, பூமியில் இல்லாதது, விஷ்ணுவின் மற்றொரு பெயர்
Abhya
அப்யா
Towards the fire
நெருப்பை நோக்கி
Abhyagni
அபயாக்னி
Towards the fire, A son of aitasa
நெருப்பை நோக்கி, ஐதாசாவின் மகன்
Abhyan
அபியன்
Literal meaning of ‘abhyan’ is to start a movement, A campaign or a firmresolution of An idea or belief
‘அபயன்’ என்பதன் நேரடி அர்த்தம் ஒரு இயக்கம், பிரச்சாரம் அல்லது ஒரு யோசனை அல்லது நம்பிக்கையின் உறுதியான தீர்மானம்.
Abhyank
அப்யங்க்
Name of God
கடவுளின் பெயர்
Abhyansh
அப்யன்ஷ்
Abhypsit
அபிப்சிட்
Desired
விரும்பியது
Abhyuday
அபியுதாய்
Sunrise, Elevation, Increase, Prosperity
சூரிய உதயம், உயர்வு, அதிகரிப்பு, செழிப்பு
AbhyudayaLuck
அதிர்ஷ்டம்
Abhyudev
அபியுதேவ்
The Sun
சூரியன்
Abhyudita
அப்யுதிதா
Elevated, Risen, Prosperous
உயர்ந்த, உயர்ந்த, செழிப்பான
Abhyukt
அப்யுக்த்
Abhyukta
அப்யுக்தா
Lord Krishna
இறைவன் கிருஷ்ணன்
Abibhava
அபிபாவா
Abiheshan
அபிஹேசன்
Abijit
அபிஜித்
Abilash
அபிலாஷ்
Abilesh
அபிலேஷ்
Abimanyu
அபிமன்யு
Self-respect, Passionate, Heroic, Arjuna’s son, Proud
சுயமரியாதை, உணர்ச்சி, வீரம், அர்ஜுனன் மகன், பெருமை
Abinaash
அபினாஷ்
Eternal, Immortal, Who has no death
நித்தியமான, அழியாத, யாருக்கு மரணம் இல்லை
Abinash
அபினாஷ்
Eternal, Immortal, Who has no death
நித்தியமான, அழியாத, யாருக்கு மரணம் இல்லை
Abinav
அபினவ்
Innovative, New
புதுமையானது, புதியது
Abinay
அபினய்
Lord Shiva, Histrionic representation
இறைவன் சிவன், வரலாற்றுப் பிரதிநிதித்துவம்
Abinesh
அபினேஷ்
Eternal, Immortal, Who has no death
நித்தியமான, அழியாத, யாருக்கு மரணம் இல்லை
Abinish
அபினிஷ்
Hope
நம்பிக்கை
Abiram
அபிராம்
My father is exalted
என் தந்தை உயர்ந்தவர்
Abiseshan
அபிசேஷன்
Abish
அபிஷ்
Abishai
அபிஷாய்
My father is a gift
என் அப்பா ஒரு பரிசு
Abishek
அபிஷேக்
Ritual, Purification, Shower of milk,Water over An idol, Anoint, Bathing to God
சடங்கு, சுத்திகரிப்பு, பால் மழை, ஒரு சிலையின் மேல் நீர், அபிஷேகம், கடவுளுக்கு நீராடல்
Abivanth
அபிவந்த்
Royal salute
ராயல் சல்யூட்
Abjayoni
அப்ஜயோனி
Born of the lotus, Another name of Lord Brahma
தாமரையிலிருந்து பிறந்தது, பிரம்மாவின் மற்றொரு பெயர்
Abjit
அப்ஜித்
Victorious, Conquering water
வெற்றி, வெற்றி நீர்
Abrik
அப்ரிக்
Precious like God
கடவுளைப் போன்ற விலைமதிப்பற்ற
Acalapati
அசலபதி
Lord of the immovable, Lord of mountain
அசையாத இறைவன், மலையின் இறைவன்
Acalendra
அகாலேந்திரா
Lord of the immovable, The himalayas
அசையாத இறைவன், இமயமலை
Acalesvara
அகாலேஸ்வரா
God of the immovable, Another name of Lord Shiva
அசையாத கடவுள், சிவபெருமானின் மற்றொரு பெயர்
Acanda
அகண்டா
Not of the hot temper, Without anger, Gentle
சூடான கோபம் இல்லை, கோபம் இல்லாமல், மென்மையானது
Acaryanandana
ஆசார்யநந்தனா
Son of the teacher, Another name of asvatthaman
ஆசிரியரின் மகன், அஸ்வத்தாமனின் மற்றொரு பெயர்
Acaryasuta
ஆசார்யசுதா
Son of the teacher, Another name of asvatthaman
ஆசிரியரின் மகன், அஸ்வத்தாமனின் மற்றொரு பெயர்
Acaryatanaya
ஆசார்யதனாய
Son of the teacher, Another name for aswatthama
ஆசிரியரின் மகன், அஸ்வத்தாமாவின் மற்றொரு பெயர்
Acchindra
அச்சிந்திரா
Flawless, Uninterrupted, Perfect
குறைபாடற்ற, தடையற்ற, சரியான
Acchutan
அச்சுதன்
Lord Vishnu, The one who is without the six transformations, Beginning with birth
பகவான் விஷ்ணு, பிறப்பிலிருந்து தொடங்கி, ஆறு மாறுதல்கள் இல்லாதவர்
Achal
அச்சல்
Constant, Unshaked
நிலையான, அசைக்கப்படாத
Achalendra
அசலேந்திரா
அசலேந்திரா
AchalesvaraGod of the immovable, Another name for Lord Shiva
AchalrajHimalayan mountain
AchandaNot of the hot temper, Without anger,Gentle
AchapalDetermination
Acharyateacher
AcharyasutaSon of the teacher, Another name for aswatthama
AchindraFlawless, Uninterrupted, Perfect
AchintCare free
Achintyabeyond comprehension
AchitSeparation of newborns hair
Achmani
Achutam
Achyutimperishable; a name of Vishnu
Achyut PragnaLord Vishnu and Lord Hanuman
Achyutaindestructible, one who is firm
AchyuthLord Vishnu, Imperishable, Indestructible, Immovable
AchyuthaLord Vishnu, Imperishable, Indestructible, Immovable
AchyuthanIndestructible
AcintyaSurpassing thought, Incogitable
AcyutarayaWorshipper of the infallible, A devotee of Lord Vishnu
AdalarachanKing of Dance
AdalarasenKing of Dance
AdalarasuKing of dance
AdaleruBrave
AdamA prophets name, Black
Adarshideal
AdbhutahWonderful God
AdedevThe Lord of the lords
Adeelaequal
AdeepThe light Of Vishnu
AdenyaFirst
AdeshCommand, Message, Counsel
AdeshwarGod
AdharshIdeal, The Sun
AdharvLord Ganesha, First Veda
AdhavanThe Sun
AdhbudhaRare
Adheerrestless
Adheeshking
AdhiAdornment, Beginning, Perfect, Most important, Ornament, Unequalled, First
Adhikmore, lots
AdhikaraPrincipal, Controller
AdhilHonerable juduge, Justice
AdhinathThe first Lord, Lord Vishnu
AdhinavIntelligent, Innovative
Adhipking
AdhipaKing, Ruler
AdhirRestless, Lord Chandra or Moon
AdhirajKing
AdhirathaCharioteer (A leader of the sutas- the caste generally employed as charioteers. He found Karna after Kuntî had cast him away in a basket and raised him as his own son.)
AdhishKing, Hindu God, God worshipped by the gods themselve
AdhitFrom the beginning
AdhitaA scholar
AdhithyaNewly risen Sun, Lord Surya, The Sun
AdhityaNewly risen Sun, Lord Surya, The Sun
Adhivesh
AdhiyamaanName of a King
AdhritWho does not need support but supports every one, Lord Vishnu, Independent, Supportive
AdhrithWho does not need support but supports every one, Lord Vishnu, Independent, Supportive
AdhvaitUnique, Another name for Brahma andVishnu, Non duality
Adhvaita
AdhvayUnique, Original
Adhvedh
AdhveshTraveler, A journey, Sky, Air
AdhvikUnique
AdhyanName of a prophet, A nabee
AdhyannCurriculum
AdhyayanEducation
AdhyuthIs associated to Lord Ayyappa
AdiAdornment, Beginning, Perfect, Most important, Ornament, Unequalled, First
AdibanLeader
Adidesh
AdidevThe Lord of the lords, The first God
AdikaviFirst poet
Adikesh
Adikrit
AdikyaAuthority, Showing upper hand
Adilsincere; just
AdimanDestroyer
AdimoolanGod
AdinathLord Vishnu
AdipurushPrimordial Being.
AdipurushaPrimordial being
Adiraj
Adisai
AdiseshLord Vishnu, The divine serpent
Adish
Adisheshu
Aditfrom the beginning
AditeyaThe Sun
AdithFrom the beginning
AdithanLeader
AdithiyaTamil Actor Adithiya
AdithyaLord of the Sun, The Sun
AditiyaNewly risen Sun, Lord Surya, The Sun
AditrajKing
Adityasun
AdityakiranSunrays
AdityanandanaSon of The Sun (Son of the Sun)
Adityansu
AdityavardhanaAugmented by glory
Adityesh
AdivPleasant, Gentle
AdiyaJewel, Treasure of God
AdiyamanGreat King Who Sacrificed for Poets
AdlinGod
AdotkaStrength and wisdom
AdravDispeller of all distresses
AdrikAwesome
AdripathiMaster of the mountains
AdrishInfinite visionary
Adrit
AdrityaThe Sun
AdriyanBlack of adriatic
AdrushLike the rising The Sun
Adrutha
AdtiyaLord Surya
AdvaitUnique
AdvaithUnique, Another name for Brahma andVishnu, Non duality
AdvayUnique
Advayaone; united
Advek
AdvikUnique
AdvitUnique, Focused
AdviteeyaUnique, The first one. no second, TheSun or one which has no end
AdvithUnique, Focused
AdvityaUnique, The first one. no second, TheSun or one which has no end
AdwaidMeans the old puran…like Ramayana, Bhagwad Gita
AdwaitUnique, Another name for Brahma andVishnu, Non duality
AdwaitaNon duality, One without second
AdwaithUnique, Another name for Brahma andVishnu, Non duality
AdwayOne, United, Unique
AdwayaOne, United, Unique
AdwikUnique
AdwinArtist
AdwitVishnu, Unique
AdyantInfinite from Adi to ant, From begining to end
AekanshUnique
AeshanIn gods grace
AeyushLong lived
AgamComing, Arrival, A name of Jain shastra, Insight, Intelligence, Wisdom
AgamadhiIntelligent
AgamaniGem
AgamiyaThe Karma we perform in this birth
AganitName of Lord Vishnu
AganveerGod of law, sikh origin
AgarvBalanced, Not arrogant
AgarvinSuccessful Man
AgasthyaName of a sage, One who humbles even the mountain
AgastiName of a sage
Agastyaa saint in Hindu mythology
AgathiyanName of a Saint
AgathiyenTamil and Himalayan Sage
AgavoliIntelligent
AgendraHimalayan mountain
Aghanaya
Agharnathe moon
AgharthaSupernatural
Aghatdestroyer of sin
AghornathLord Shiva, The Lord of the aghoris
Aghoshquiet, soundless
AgilanHa has every thing
Agilis
AgneyaSon of Agni (Son of Agni)
AgniTowards the fire
AgnibahuSon of first Manu
AgnihotraSacrifice offered to Agni
AgnikumaraSon of Agni (Son of Agni)
Agnimitrafriend of fire
Agnipravabright as the fire
AgnirasOne of the Saptarshi
AgnitLord Vishnu
AgnivBright as light
Agniveshbright as the fire
AgnivoFlame of the fire
Agrajleader, senior
Agrataleadership
Agrimleader; first
AgriyaFirst best
AgustyaA name of a Hindu saint
Agyeyaunknown
AhaanDawn, Sunrise, Morning glory, First Ray of light, One who is of the nature of time itself
AhalyashapashamanaRemitter of ahalyas curse
Ahanone who is of the nature of time itself
AhankarSurya, One who causes day, The Sun, Gurmnukhi, Pride, Ego
AharActivity, Defender, Protector
AharshiThe Sun, King of the day
AharsiThe Sun, King of the day
AhemSpecial
AhijitConqueror of the serpent
AhilPrince
AhilanKnowledgeable
AhimCloud, Water, Traveller
AhinWhole, Complete, Snake
AhirLast, The devotee and God are one
AhladDelight, Joy, Happy, Happiness
AhnayAs bright as the Sun
AhruranLord Shiva, The name of the God Shivafrom the place thiruvarur
Ahsaas
AhsinavKing of the universe
AhtiMyth name of a God of magic
AidenPowerful
AifaSmart
AilFrom the stony place, Originating from the intellect
Aineshthe sun’s glory
AinitoshHappy
Airaawatthe celestial white elephant
AiravathWhite elephant of Lord Indra
AirawatThe celestial white elephant
Airish
AishwaWealth
AiyappaLord Ayyappa
AiyyapaLord Ayyappa, Son of Lord Shiva and Hari (Mohini)
Ajaunborn
Ajaatunborn
Ajaatshatruwho has no enemies
AjahUnborn
AjahniNoble birth. 
AjaiSuccess, Unconquerable, Invincible
Ajairaj
AjanmaOne who is limitless and endless
Ajantaeternal fame
Ajarone who is not old
AjatUnborn
Ajatashatruwithout enemies
AjathasathruPerson who has no enemies
AjatshatruWho has no enemies
Ajayunconquerable
AjayanWinner
AjdhaProsperity
AjeenkyaSupreme, One who cannot be defeated, Invincible
AjeeshLord Hanuman, The God who is invincible, Not defeated by anyone
AjeetSuccessful, Unbeatable, Unconquerable (Ajeet)
AjendraKing of mountains
AjeshLord Hanuman, The God who is invincible, Not defeated by anyone
AjinkyaSupreme, One who cannot be defeated, Invincible
AjishLord Hanuman, The God who is invincible, Not defeated by anyone
AjisthVery inteligent
Ajitunconquerable
Ajit / Ajeetunconquerable
Ajit KumarAlways win
Ajitaabhwhose lustre can’t be diminished
Ajitabhone who has conquered the sky
AjiteshLord Vishnu
AjithTamil Actor Ajith
AjithabhOne who has conquered the Sky, Victor
AjitheshLord Vishnu, Lord of the unconquerable
Ajjitesh
AjneeshThe suns glory, Sunshine
AjoyJoyful
Ajus
AkaarShape
Akaashsky
AkalinPure
AkalmashStainless
AkalpaOrnament
Akam
Akandcalm
AkaneSomeone you cannot stop loving
AkanshDesire, Wish
AkanshitOne who is desired
AkarshAttractive
Akarsh ShubhanAttractive
Akashsky
Akashaj
Akashat
AkashdeepIlluminated heavenly realm, Star in theSky
Akashika
Akbal
AkendraName of a God
AkhaleshName of Shankar jee
AkhandUnbroken
AkharshAttract
Akhilentire
AkhilashKing of all (Lord Shiva)
Akhileshlord of the universe
AkhileshwarSupreme being
AkhileswarSupreme being
AkhiranshEye, Aparajit or other name of Rama
AkhsajLord Vishnu, A diamond, A thunderbolt, A name of Vishnu
AkhurathOne who has mouse as his charioteer
AkhyathFamous
AkilWise, Intelligent, Thoughtful, Sensible
AkilanIntelligent, Logical
AkileshIndestructible, Immortal
Akileshcharan
Akith
AkkammaGoddess name
AkkrumLord Buddha
AkrashAttractive
AkrishYoung Krishna
AkritHelping others
AkrutiNature or beautiful, Figure
AkshDivider
AkshadBlessing
AkshagnaLord Murugan
AkshahantreSlayer of Aksha
AkshajLord Vishnu
AkshanEye
Akshanshuniverse
AkshantThe meaning of Akshant is person who always want to win
Aksharimperishable
AksharanLord Shiva
Akshatunharmed
AkshathOne who cannot be injured, Rice offered to deity in Hindu Pooja, Indestructible
Akshayimmortal
Akshay KeertiEternal fame
AkshayaEternal, Immortal, Indestructible, Goddess Parvati
Akshaya GunaOf limitless attributes, A name of LordShiva
AkshayagunaOf Limitless Attributes. A Name for Lord Shiva
AkshayahEverlasting
AkshayakeertiEternal fame
Akshaykeertieternal fame
AksheyForever
Akshitpermanent
AkshithPermanent, Can not be broken easily, Secure, Saved, Guarded
AkshobhyaLord Vishnu
AkshrajThe King of World
AkshuEye
AkshunA significant particle
AkshyatUnharmed, Uninjured
Akula name of Lord Shiva
AlaapMusical prelude, Conversation
AlabhyaUnique, Difficult to acquire
AlaganHandsome
AlaganandanHandsome
AlaganbanHandsome
AlagappanHandsome
AlagarGod Sivan
AlagarasanKing of Beauty
AlagarasuHandsome king, King of beauty
AlagarSamiHandsome
AlagelilHandsome
AlagenHandsome
AlagendhiHandsome
Alagendiran
Alagesan
AlaginiyanHandsome and Sweet
Alagiri
AlagiyaNambiHandsome and Confident
AlaguHandsome
AlaguCholanHandsome Cholan
Alagumalai
AlagumaniHandsome Gem
AlagumuthuHandsome Gem
AlaguNathanHandsome
AlaguRathinamHandsome gem
AlaguSelvanHandsome
AlaguSivanGod Sivan
AlaguSundaram
AlaguVelGod Murugan
AlaiarasanKing of Waves
Alakworld; beautiful tresses
Alakhya
AlakshendraDefender of humanity, Sanskrit for alexander
AlampataEver eternal Lord
AlankarGold, Ornament
AlankritDecorated
AlarkaWhite lotus
Alavandan
AlekDefender of mankind
Alekhya NityaConstant picture, A painting
AlekyaIn Indian origin it means which cannot be written in general it means a beautifulpainting
AlhadJoy, Happiness
AlinNoble
AliptaDifferent from all, Devoted
AliviaBleach
Alkansh
AlojiHoney
Alokcry of victory
AlokeLight, Brilliance, Vision
Alokibrightness
AlolupanOne of the kauravas
Alopthat which does not disappear
AlpeshTiny
AlphaFirst letter of the greek alphabet
AlpitDifferent from all, Devoted
Aludaiyarasu
AmaanPeace
AmaayLord Ganesh, Free from error or deceit, Not cunning
AmadPraiseworthy, Love of God, Somber
AmadhyaAffectionate, Kind
AmainModest
Amalbright, clean, pure
Amalendufull moon
Amaleshthe pure one
AmanPeace
AmanatTreasure, Security, Deposit
AmanathTreasure, Security, Deposit
AmandeepSharp witted, Light, Lamp of peace,Lamp of tranquility
AmaneeshGod of peace
Amaniwishes, aspirations
AmapramaadhyOne of the kauravas
Amarforever, immortal
AmaradhevanHero for Heaven
AmaranElder Person
AmaranayaganHero for Heaven
AmardeepEternal light
AmarenderCombination of Amar immortal and Indraking
AmarendraThis name has a Sanskrit origin, And is a combination of Amar immortal and Lord Indra King of the Gods. combined, It means, King of the immortals
Amareshname of Indra
AmarisChild of the Moon
AmarjeetVictorious
Amarnathimmortal god
AmarthevanHero for Heaven
Amartyaimmortal
Amathya
AmavReincarnation of Lord Rama, Powerful, Undefeated
AmayLord Ganesh, Free from error or deceit, Not cunning
AmbadiA place where Lord Krishna spend his childhood
AmbakEye
AmbalanLearned
Ambarsky
Ambareeshking of the sky
AmbarishKing of the Sky, An Angel from the heavens, The Sky
AmbavWater like
Ambe
AmberThe unbeatable, Sky
AmberishKing of the Sky, An Angel from the heavens, The Sky
AmbeshSeven reflections
AmbhojDay lotus, Water born, Lotus
AmbigaiNathan
AmbikanathLord Shiva, Consort of Ambika
AmbikapathiLord of Siva
AmbikeyaOf Ambika, Mountain, Lord Ganesha
AmbiliThe Moon
AmbuWater
Ambudcloud
Ambujborn from water, lotus
AmbujakshanLotus eyed
AmbunathOcean
Ameetboundless
AmetInfinite, Unique, Incomparable Lord, Indestructible, Imperishable, Great, Endless, Boundless
AmeyLord Ganesh, Free from error or deceit, Not cunning
Ameyaboundless
AmeyaatmaaManifests in infinite varieties, LordVishnu
AmeyatmaLord Vishnu
Aminectar
Amilinvaluable Amir
AmildhanSweet
AmileighThe bringer of hope, Smiles, Gods gift
Amirdan
AmirdhaLingam
AmirtharasanSweet Person
Amishhonest
Amitboundless
Amitaabhboundless lustre
AmitabLimitless luster, Name of Lord Buddha, One who is having endless splendor
Amitabhone with endless splendor
Amitansh
AmitavLimitless luster, Name of Lord Buddha, One who is having endless splendor
Amitavasame as Amitabh
AmitayTruth, Infinite
Amitbikramlimitless prowess
Amiteshinfinite god
AmithInfinite, Unique, Incomparable Lord, Indestructible, Imperishable, Great, Endless, Boundless
AmitrasudanDestroyer of enemies
AmiyKarma before in this birth
Amlanunfading; everbright
AmlankusumUnfading flower
Amodhappiness
Amoghunerring
AmoghahEver useful, Magnificent
AmoghrajGreat the name of a Hindu God in india
AmohaClear, Straight
Amolpriceless
AmolakPriceless
Amolikpriceless
Amoortaformless
Amprithan
Amreesh
AmreshLord Indra
AmrikNectar
AmrishLord Indra
Amritnectar
Amritambumoon
AmritayaThe Immortal. Lord Vishnu
AmrithNectar
AmrithashLord Shiva, God of nectar, Godly being, Name of Shiva
AmrutNectar
AmruthNectar
AmrutheswarName of Lord Shiva
AmsanHe is Perfect
AmshuAtom
AmshulBright
AmshumanThe Sun
AmudaA liquid which when consumed makes the person live life -long without a death. also means purity
AmudanSweet
AmudhanSweet
AmukSome, One, Another
AmulPriceless
Amulyapriceless
AmuthanSweet
AnaadhrushyaOne of the kauravas
Anaadiwithout beginning
AnaadihOne who is the first cause
Anaanclouds
AnadhArjun
AnadhiLord Krishna, Who does not have any end, Without beginning
AnadiEternal
Anaghsinless
AnahathLimitless, Infinite, Unbeaten
AnaimuganElephant-headed
AnakA coller, Ornament, Strong, Cloud
AnakhThe Moon
AnakulCalm
AnamayWithout miseries
AnamayaAnother name of Lord Shiva
AnamiA name of Lord Buddha
AnamitraLord Surya the Sun)
AnanayAnanay word has been used by Lord Sri Lord Krishna in Gita in association with focused worship Ananay Bhakti
Anandbliss
AnandamBliss
AnandamayOne with full of happiness
AnandanOne who brings happiness
AnandhuTamil Male Singer Anandhu
AnandiBringer Of Joy. Lord Vishnu
Anandmoortihappiness personified
AnandsagarCompassionate Lord
Anangcupid or Kamadeva
AnangaName of cupid, Kamadeva
AnaninayIndestructible, Another name for LordVishnu, Healthy
AnanmayOne who cannot be broken
AnanmayaOne who cannot be broken
Anantinfinite
AnantachidrupamayamInfinite and consciousness personified
AnantadrishtiOf infinite vision
AnantagunaFull of virtues
AnantajeetThe Victor Of Infinity. Lord Vishnu
AnantajitThe victor of infinity, Lord Vishnu, Evervictorious Lord
AnanthAlways Merry And Full Of Smiles
AnanthanName of Lord Murugan
Anantharam
AnanthuUnlimited
AnantimTone continued, Not final
Anantrameternal god
AnanyMatchless
AnanyeThe most honorable Ananye Guru Shri
AnanyoSole, Peerless
Ananyog
AnarvaSea
AnashUndivided, Indestructible, The Sky, Brahman or the supreme spirit
AnashaySelfless, Without any self interest, Unselfish
AnashinIndestructible, Eternal
AnashwarThe one who never gets destroyed
AnashyaIndestructible, Eternal
AnavOcean, King, Rich, Generous, Kind, Humane
AnayRadha’s Husband
AnayaWithout a superior, God has shownfavour
AnayeConsort of Goddess Radha, Another name of Lord Ganesh, Without asuperior, Another name for Lord Vishnu
AnbalaganLovely and Handsome
AnbanandanLovely and Happy
AnbarasanThe King Of Love
AnbarasuKing of Love
AnbazhaganBeautiful lover
AnbendhiKind
AnboliKind
AnbuLove; Kindness
AnbuCheliyanKind and Prosperous
AnbuchelvanKind, King of Love
AnbudaiNambiKind and Confident
AnbumadhiKind and Intelligent
AnbumadiKind and intelligent
AnbumaniLovely Gem
Anbumathianbu-love, mathi-moon
AnbumoliWho Speaks Kind Words
AnbuNambiKind and Confident
AnbuselvanKind and Prosperous
Anbushelvanloveable person
Anbutamil
Anbuvel
AnchitHonorable, Someone honored and respected
Andisami
Andiyappan
AneekLord Ganesh, Soldier, Many, Light, Army, Face
AneeshClose friend, Good company, Smartone, Companion, Supreme, Another name for Krishna and Vishnu
AneethJoyful unending, Calmness, Leader, Artless, Simple
Anekmany
AneshClose friend, Good company, Smartone, Companion, Supreme
Angaalappan
Angadan ornament
Angadaa son of Lakshmana
AngadanBrother of Bali and Sugriva
Angajson
Angakson
Angamuthu
AngaraLord Vishnu, Embers, The planet mars, Name of a Prince of maruts
AngirasName of a sage
AngithNil
Angraj
AnharLord Krishna
Anhik
AnidevFavor, Grace
AnieshSupreme
AniijCharming
AnikSoldier
AnikaitLord of the World
AnikanchanMore than gold
AnikantBlue jewel
Anikesh
AniketLord Shiva, wanderer
AnikethLord of the world, Homeless, Lord Shiva, Lord of all
AniktConquered
Anilwind
Anil -God of wind
Anilaabhspirit of the wind
AnilabhSpirit of the wind
AnileshWind
Anilkumarson of wind ( Hanuman )
Animaesh
AnimanUnbounded, Omnipresent, Divine
AnimashBright, To stare open-eyed, Divine, Omnipresent, Omniscient
Animeshone with big beautiful eyes
AnindithThe blameless one, One with no faults, The perfect human being
AnindoHappiness
AnindyaBeyond criticism, Praiseworthy, Perfect,Innocent, Handsome, Irreproachable
AnirbanThe eternal flame, Divine, Immortal
AniroodhBoundless, Unstoppable, Victorious, Unopposed, An incarnation of duddha and Vishnu
AniruddhName of Lord Vishnu with numerological strength
Aniruddhawhich can’t be restricted
AniruddhanWhich cant be restricted, Courageous
AnirudhTamil Music Director Anirudh
AnirudhaVictorious, Cooperative, Unopposed
Anirudhhaindependent, unstoppable
AnirudraLord Shiva
AniruduBoundless, Lord Vishnu
Aniruth
Anirv
Anirvanundying
AnirvedPositive, Courageous, Resilient, Independent
AnirvinMother, God-like, Active, Cheerful, Another name for Vishnu
AnirvinyaA name of Lord Vishnu
AnishLord Vishnu; Lord Shiva
AnishkA person who has no enemy
AnishvarNaastik
AniswarGoddess of earth, Lord of serpents or Vasuki
Anitjoyful unending
AnitejaImmeasurable splendor
AnivLord Murugan
AnivardhAnother name of Lord Vishnu
Anivek
AnjakDecorated, Anointed
Anjakey
AnjalHollow formed by joining two hands
Anjaneye liner
Anjan KumarEye liner
AnjanappaAnjaneya Swamy
AnjaneyHanuman
AnjaneyaLord Hanuman, Son of Anjana
AnjappanCourageous
AnjasFortright
AnjasaGuileless, Deceit less
Anjayunbeatable
AnjeetUndefeated
AnjeshSweet
AnjikCollyrium, Coloured, Blessed, Dusky
AnjishSweet
AnjorBright
Anjumana garden
Ankalwhole
AnkeshKing of numbers
AnkiaGod is gracious
Ankitconquered
AnkithConquered, Distinguished, Marked out, Noted
AnkolitLoved, Respected
Ankurnew life
Ankushcontrol
AnmayOne who cannot be broken
AnmeshThe Sun God, Another name for Surya
Anmolpriceless
AnnaFood
Annadurai
Annamalai
Annasami
AnniruddhaUncrolled (son of Pradyummna)
Annku
AnnshPortion
AnnuabhujLord Shiva
AnnulEternal, Unsurpassed
AnokhaRare, Unique
AnoobPalm tree
Anoopincomparable
Anoop / Anupincomparable, the best
AnoorThigh less
Anora
AnoshBeautiful morning, The name of a star
AnoukaSpirit of God
AnoushBeautiful morning, The name of a star
AnparasanKing of Love
AnpuLover
AnramContinuous
AnsalStrong, Mighty, Powerful, One who hasstrong shoulders, Passionate
AnshPortion
AnshaanA part of our self
AnshakHas a share in the property, Heir
AnshalStrong, Mighty, Powerful, One who hasstrong shoulders, Passionate
AnshinSharer or heir
AnshitThe Sun
AnshrithName of Lord Vishnu
Anshuray of light
Anshukradiant
Anshulradiant
AnshumGarland of rays
Anshumaanthe sun
AnshumanSun
Anshumatluminous
AnsilSmart
AnsuThe Sun, Ray of light, Splendour, Speed,Sunbean
AnsumanThe Sun, Lord Surya (Sun), The Moon,Brilliant
AntamNearest, Intimate as a friend, Bright
AntarFamous warrior, Intimate, Security,Soul, Heart
AntaraParagraph
AntarangIntimate, Close to heart
AntareekshSpace
Antarikshspace
AnthudaranOne of the kauravas
AntimLast
AntrixSpace
AnuAn atom, Celestial, Another name forShiva
AnubhabInsight, Experience, Feeling
AnubhajOne who follows worship, Spiritual
Anubhavexperience
AnubodhAwareness, Memory
AnuchanWell versed in the Vedas, Lover ofknowledge, Conscientious, An Apsara orcelestial nymph
AnuchanaWell behaved, Lover of knowledge, Conscientious
AnudarshanObserving
AnudeepSmall Diya, Small light
AnudevAtom
AnugrahDivine blessing
AnugyaAuthority
AnuhCalm, Without desire, Content
AnuhaSatisfied
Anuhas
Anujlater born, younger
Anujith
AnukashReflection of light, Reflection
AnukritPhotograph
AnukulFavorable, Pleasant
AnulNon wild, Gentle, Agreeable
AnumanaInference
AnumitLove and kindness, Analytical, Logical
AnumodithApproved
Anunaysupplication; consolation
AnupWithout comparison, Incomparable, Thebest
Anupamincomparable
Anuraaglove
Anuragattachment, devotion, love
AnuragyaLove
AnurajDevoted, Enlightening, Brilliant
AnurithaEssence of ceremonial rite
AnurodhA request
AnuroopWorthy of, Befitting, Lovely, Handsome
AnurupWorthy of, Befitting, Lovely, Handsome
Anurup, Anuroophandsome
Anurven
AnushBeautiful morning, Star, Following desire
Anushan
Anustup
AnuthamanIncomparable
AnutoshLight, Relief, Satisfaction
Anuttamunsurpassed
Anuvaknowledge
AnuvindhaOne of the kauravas
AnuyogBlame
AnvayJoined, Integration
AnveerBrave and divine in knowledge
AnveshInvestigation
AnveshanSearch
Anvik
AnvitOne who bridgesth gap, Friend
AnvithLord Shiva, Reached by the mind, Linked to
AnweshInvestigation
AnwitLord Shiva, Reached by the mind, Linked to
AnyahThe inexhaustible
AnyangCrocodile, Godly, Perfect, Virtuous
Anyu
AparLimitless
AparajeetThe Lord who cannot be defeated, Undefeated, Another name for Vishnuand Lord Shiva
AparajitThe Lord who cannot be defeated, Undefeated, Another name for Vishnuand Lord Shiva
AparantClear
AparichitUnknown
ApasyuSkilful, Active, Energetic, Talented
Apesh
ApijBorn after or in addition to, Brother
ApoorvPatience, Consolation, Born of tolerance, Clever, Calm, Resolute, Firm
Apoorvaexquisite, rare
Apoorva / Apurvaextraordinary
Appadurai
AppajiLord venkateswara of Balaji
ApparajitoUndefeated
Appasami
Appusami
AprameyaA Name of Lord Krishna
Apshrut
Apurbo
ApureUnique, Unmatched, New, Brahman
ApurtiNon-fulfillment
ApurvOne of a kind or rare, Quite new, Exquisite, Unprecedented, Like never before
Araav
Aradhay
AradhySuitable for worship, Name for LordKrishna
ArahaGuiding star (Son of Sun)
ArahanWho know everything
ArakayaSkinful
ArakhsanIs associated to Lord Ayyappa
AramaniRighteous
ArambhiStart of a good work
AramVirumbiRighteous
AranRighteous
Aranabocean
AraneriRighteous
ArangaMani
Arangan
Arangannal
AranmakanLord Murugan, Son of Aran (Shiva)
AranyaForest
AranyakForest
AraonLofty
ArasanKing
ArasuKing
Arath
Aravpeaceful
AravaananRighteous; Decent
AravaliRighteous
AravanRighteous
AravindLove, Avatar, Lotus, Auspicious,Handsome
AravindanLotus, Lord Vishnu, A Tamil saint
AravindhLove, Avatar, Lotus, Auspicious,Handsome
AravindhanLotus, Lord Vishnu, A Tamil saint
AravinthLotus
ArawoFemale mountain goat
ArchakWorshipper
Archanworship
ArchatShining, Praising, Admired, Brilliant
ArchinBrilliant, One who offers prayers, Pious
ArchisRay of light
ArchishFirst Ray of the Sun
ArchishmanThe Sun
Architworshipped
ArchithWorship, Revered
Ardesh
Ardhenduhalf moon
AreanHonorable
Areehahdestroyer of enemies
ArekhPicture
AreshName of Lord Indra
Argav
ArghaReddish purple
ArghyaOffering to the Lord
ArhaLord Shiva
ArhaanRuler, Tirthankara, Worship, Homage,Respect, Revered
ArhanRuler, Tirthankara, Worship, Homage,Respect, Revered
ArhantDestroyer of enemies, Calm, Benevolent, Another name for LordShiva
Arhatrespectable
Arhav
AriLion
Ariaz
Aric
AriezRespectable Man, Intelligent
ArihaanDestroyer of demons / rakshas
ArihanDestroyer of evil, Killing enemies
Arihantdestroyer of enemies
AriharanLord Shiva, Destroyer of enemies ari – enemies + Haran – destroying
Arijpleasant smell
ArijeetConqueror of enemies
ArijitConqueror of enemies (Son of Krishna and Subhadra)
ArimaLion
ArimaValavan
ArinFull of Joy, Mountain strength, Ireland,Peace, Sunray (Celebrity Name: Madhuri Dixit)
ArinanIntellectual
Arindamdestroyer of enemies
ArindhamDestroyer of enemies
ArineFull of Joy, Mountain strength, Ireland,Peace, Sunray
ArinjayVictory over evil
ArinjoyOne who wins over his enemy
ArishFirst Ray of Sun, Sky
AritOne who seeks the right direction,Honoured, Admired, Beloved, Friend
ArivKing of wisdom
ArivaaliIntelligent; Smart
ArivalaganIntelligent Person
ArivaliSmart, Intelligent
ArivanIntelligent; Smart
ArivananIntelligent; Smart
ArivarasanKing of Intelligence
ArivarasuKing of wisdom
Ariveer
Arivind
ArivoliRadiating with Intelligence
ArivolliLight of understanding, Knowledgeable Man
ArivuIntelligence
ArivuCheliyanIntelligent and Prosperous
ArivuChelvanOne whose wealth is his intelligence
ArivudaiNambiIntelligent and confident
ArivumadhiIntelligent Person
ArivumaniIntelligent gem
ArivunambiIntelligent and confident
AriyanIllustrious, Noble
ArjaDivine
ArjanWinner, Victor, Conqueror
ArjavStraightforward person by heart, Speechand act
ArjeethEarned
Arjitearned
ArjuPeacock, One of the Pandavas brother, Short name of Arjun (Son of Lord Indra)
Arjunone of the Pandava brothers
ArjunaBright, Shining (Third son of Pandu and Kunti, begotten by Indra)
Arjwin
ArkThe Sun, Lightening, Fire, Hymn, Asage, Another name for Indra hymn
Arkaoffering to the sun
ArkajBorn of the Sun, Name for kam, Yam, Sugreev and saturn
Arkajit
ArkashTo enlighten, Lighten up, Enlightened by the Sun
ArkeshGod of stars (Moon)
ArkinSon of the eternal king, Brilliant, Venerated
ArkishVery sweet
ArkshOf the stars, Celestial
ArmanWish
ArmavOcean, Waves
ArmeshLord of desire
ArnadMegh
Arnavocean, sea
Arneshlord of the sea
ArnikArnik
ArnishLord of the seas
ArnitBeautiful flower
ArnohUnblemished, Clear
ArnritNectar, Eternal
Arnva
ArohaReady to offer boons
ArohanTo rise
ArokyaVery pious
Aroon
AroopExtremely beautiful, Full of Joy or blissful
AroushFirst Ray of sunlight
ArpanOffering
ArpilArpil name comes from Arpit, Dedicated
ArpitTo donate, To give or offer something, Offered, Dedicated
ArshadHeavenly
ArshanBrave
Arshvi
ArshyaOf sacred descent, Heavenly
ArtabandhuFriend of sick
ArtagnanThe Knower of All Meanings
ArtatranaOther name of jaganath
ArthMeaningful, Meaning
ArthamFortune, The golden lotus on the forehead, Lord Vishnu from which the goddess Sri orginated
ArthavMeaningful
ArthinRamadhutha
ArthishBrigtness of God Lord Shiva
ArthitThe Sun
Arthrve
ArthurArthur was a great king lives in 6th century
ArudhraLord Shiva, Gentle
Arugan
ArujRising Sun, Born of the Sun
ArujasFree from disease, Healthy, Active,Happy
ArulGod’s Blessing; God’s Grace
Arul KannanGods grace, Gods blessing
ArulaalanBenevolent; Charitable
ArulAnandam
Arulappan
ArulchelvanBlessed
ArulcholGod’s word
Aruldasan
AruldeepanLighting person
ArulmaniBlessed Gem
ArulmoliGospel
ArulmuruganGod Murugan
Arulnathan
AruloliRadiance
ArulVadivelGod Murugan
ArulVelanGod Murugan
ArumaiPrecious; Unique
ArumaiChelvamPrecious
ArumaiNathanPrecious
Arumin KadalanLord Murugan
Arumoy
ArumporulUnique
ArumugamLord Murugan, Six-faced
ArumugamaniGod Murugan
ArumuganGod Murugan
ArumugAnandan
ArumugaNathan
ArumugaSamiGod Murugan
ArumugathamudhuLord Murugan, Arumugam – six-faced, Amudhu – food
ArumugaVadivelGod Murugan
ArumughanLord Subramanyan
ArumukhanLord Murugan, Six-faced
ArunTamil Actor Arun
Arun KumarMythical charioteer of the Sun, Dawn
ArunabhLight of The Sun
Arunachalam
ArunachaleshwaraLord of the Hills, Sun
Arunan
Arunava
AruncholGod’s word
Arundh
AruneshLord of mercy
ArungedanMan Secure from Ills
Arunith
ArunKumar
Arunmoli
ArunodaySunrise
Arunthiran
ArushFirst Ray of the Sun, Calm, Red,Brilliant, Another name for the Sun
ArushanFirst rays of morning The Sun
AruthWind
ArutSelvamDivine Wealth
Arv
ArvaArva means fastest motion wind
ArvalanPerson filled with love and affection
ArvinFriend of people
Arvin KumarLotus
Arvindlotus
ArvindaLotus
ArvindswamyTamil cine star
Aryacivilised, noble
AryaanOf the Aryan race, Ancient, Warrior, Speedy, Another name for Indra, Kind, Benevolent
AryaditThe Sun
AryaditaAryadita combines the 2 names Arya meaning noble and adita the Sun orconqueror. therefore, It means the nobleconqueror
AryamaanNoble-minded, Aristocratic, Noble, Belonging to the Sun, The Sun, Friend
AryamanThe sun
Aryaman  (Celebrity Name: Amar Upadhyay (Mihir Virani of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi))
AryanNoble or civilized
Aryan RajIllustrious, Noble, Spiritual
Aryan  (Celebrity Name: Shah Rukh Khan)
AryanaJoyous, Cheerful, Happy
Aryansh
AryarajAnother name of Lord Ram by GoddessSita
AryashBrilliant
AryavNoble person
AryavanNoble
AryaveerBrave Man
Aryvansh
AsajaCalm
AsasProtector of Dharma
Asavessence
Aseelahfrom noble family
Aseemlimitless
AseesBlessing, Prayer
AshanMore attractive, Gratitude, Thankfulness, Obligation, Rock, Strong, To pervade, To eat, Food
AshankFaith
AshankitSymbol of hope, Fearless, Positive, Without hesitation or doubt
AshankoFearless
Ashcharyasurprise
AsheemBoundless
Asheshbenediction
AshikLover, Lovable, Trustable
AshimatPride
AshirvadBlessing
AshisBlessing, Prayer, Benediction
Ashishblessing
AshitLord of the Rings
AshithThe planet, Desirable, Hot, The planet saturn
AshitoshName of Lord Ganesh
AshkaranFame
Ashleshto embrace
AshmanHeaven, Sky (Son of the Sun)
AshmikSoham, I am
AshmitTrustworthy friend, Pride, Ever smiling,Devine smile
AshmithTrustworthy friend, Pride, Ever smiling,Devine smile
AshneelThe best, Unbeatable
AshoHead of The Sun and head of pittal pani
Ashokone without sorrow
AshoojaEternally Happy, Blessed
AshpanAn efficient horse rider, Another name for brahman or the supreme spirit
AshravObedient or promise, Amenable
AshravyaWhom people listen to attentatively, Well-known, A highly regarded mentor and advisor, A sage
AshrayShelter
AshritSomebody who gives shelter, One who gives refuge to others, God of wealth, One who protects others, Rite of dependency, Trust on God, One who is dependent on God), Subramaniam Swami
AshrithSomebody who gives shelter, One who gives refuge to others, God of wealth, One who protects others, Rite of dependency, Trust on God, One who is dependent on God), Subramaniam Swami
AshrutFamous
AshsriGlorious
AshtavakraOne of the great sages
AshuActive, Quick, Fast
AshulNo obstacles, Calm, One who meets no obstacles, Happy
AshuthoshLord Shiva, Who is easily pleased
AshutoshLord Shiva
AshvaHorse, Strong, Quick, Fortunate
AshvadBlack horse
AshvanthVictorious, The brain, The talent, The suspense, The mystery
AshvaryaWealth, Extraordinary
AshvatBlack horse, Strong
AshvathStrong
AshvikBlessed and victorious
Ashvina cavalier
AshvindLord of glory
Ashvith
Ashwad
Ashwaghoshname of Buddhist philosopher
AshwaniStrong and complete (Son of Lord Sun)
AshwantVictorious, The brain, The talent, The suspense, The mystery
AshwanthVictorious, The brain, The talent, The suspense, The mystery
AshwarthGeneration, Banyan tree
AshwathThis is the tree where Buddha did meditate and gained lot of knowledge … so it can also be considered as tree ofknowledge, Banyan tree
AshwathamImmortal
Ashwatthamadisciple of Dronacharya
AshweshHopeful
AshwinHindu month
Ashwinione of the constallations
AshwinrajStar, A Hindu calendar month, Is of Indian
Ashwit
Ashwith
Ashywath
AsidhanLord Shiva, Lord Vishnu, Satturn of Shani
AsimLimitless shank, Boundless, Protector,Infinite
Asitnot white
Asitvarandark complexioned
Asiyaone who tends to the weak and heals
Aska
AsleshEmbrace
AslunHard, Stone
AslunakRock, Gem
AslunitHard, Strong
AsmitTrustworthy friend, Pride, Ever smiling,Devine smile
AsmithTrustworthy friend, Pride, Ever smiling,Devine smile
AsnerCute
AsokaNo sorrow, Without worries, Without grief, Happy, Content
AsokanName of a king
AsrithSomebody who gives shelter, One who gives refuge to others, God of wealth, One who protects others, Rite of dependency, Trust on God, One who is dependent on God), Subramaniam Swami
AstikWho has faith in God, Believing in existence and God
AstitvaExistence
AstityaExistance
AstritInvincible, Gold, Unconquerable
Asumanlord of vital breaths
AsvinA cavalier, A Hindu month, Medical God
AswalHorse Rider or Keeper
AswanthVictorious, Peepal tree, Holy tree,Buddha got wisdom under it
AswanthaVictorious, Peepal tree, Holy tree,Buddha got wisdom under it
AswapnDream
AswathThis is the tree where Buddha did meditate and gained lot of knowledge … so it can also be considered as tree ofknowledge, Banyan tree
AswathaamaSon of drone
AswinA cavalier, A Hindu month, Medical God, One who owns horses, The name of the group of divine physicians
Atalimmoveable
AtambhuThe Holy trinity
Atanucupid
AtasThe soul, Divine
AteekshWise
Ateetpast
Athak
AtharavLord Ganesh, Name of a Ved, Name of a Rishi married to Santi, The daughter of kardam Rishi and devahooti, Name of Brahma’s eldest son, To whom he revealed brahma-vidya
AtharvLord Ganesh, Name of a Ved, Name of a Rishi married to Santi, The daughter of kardam Rishi and devahooti, Name of Brahma’s eldest son, To whom he revealed brahma-vidya
AtharvaThe first Vedas, Lord Ganesh, Knower of the arthara Vedas
Atharvanknower of the Artharva vedas
AthibanLeader. born to win as a leader, Lord ayyapas another name
AthikayaOf extra ordinary size
AthishKind, Explosive, A dynamic person
AthishayWonderful, Successful & bright
Athisman
Athithya
AthiyaLord Ganesh, Gift
Athrav
AthravaThe first Vedas, Lord Ganesh, Knower of the arthara Vedas
AthreyaName of a sage, Clever, Receptacle ofglory
AthrvLord Ganesh, Name of a Ved, Name of a Rishi married to Santi, The daughter of kardam Rishi and devahooti, Name of Brahma’s eldest son, To whom he revealed brahma-vidya
AthulMatchless or incomparable, Unique, Without match
Athulith
Athvik
AthyajatSacrifice
AtiToo much
AtikishWise
AtikshWise
AtimBorn before the sunset, Proud, Self-respecting
AtimanavSuper Man
AtinThe great one
AtishKind, Explosive, A dynamic person
AtishayWonderful, Successful & bright
AtitPast
Atithiguest
Ativ
AtiyaLord Ganesh, Gift
Atmasoul
AtmadeepLight of soul
AtmajSon, Born of the soul
Atmajyotilight of soul
AtmakanthLover of soul
Atmanthe self
AtmanandBlissful
Atmanandablissful soul
AtmaprakashLight of soul
AtmaramOne who is Happy in his own self
AtmikThe soul
AtraiuGreat Warrior
AtralSkilled
AtralarasuSkilled
AtreyaName of a sage, Clever, Receptacle ofglory
AtriVoyager through life
Atulmatchless
AtultejasImmeasurable brightness
Atulyaunequalled
AtunNew
AtvarLord Ganesh, Freedom from haste
AtviEnergy
AudvikLight of Lord Shiva which never diminishes
AugadhOne who revels all the time
Aum
AuniketUnique
AurelGolden Angel
AvadhPowerful, Strong, Firm, Invincible
AvadheshKing Dasaratha
AvadhootThe Avadhoot means, The person who has passed beyond all worldly attachments and cares
Avalokwho beholds
Avam
AvanOne who owns the earth (Lord Indra)
Avaneeshmaster of the earth
AvaneethImmovable morals
AvaneshLord of the whole world, Lord Ganesh, Ruler
AvaniUniversal
AvaniKoKing
Avanindraking of the earth
AvanishGod of the earth
AvaniVelan
AvarajJunior, Younger brother, Born after
AvasProtection, Pleasure, Favour, Assistance, Joy
AvasheshRemainder
AvasyuLord Indra
Avatarincarnation
AvayaFirst rays of the Sun, Gift of God
AvdhootName of Lord dutta
AvdhutGod dutta
AveekshithVayu Deva
AveenBeauty, Son of Ashim
AvhimanyuSelf-respect, Passionate, Heroic, Arjuna’s son, Proud
AviThe sun and air
Avichalunmovable
AvighnaRemover of obstacles
AvigyanRecollection
Avihit
AvijitInvincible
AvikBrave
AvikalpThe meaning of this name is which has no options
AvikamDiamond
AvikrishCoward
AvikrutPure
AvikshitNot see before
AvilashFaithful
AvinBeauty, Son of Ashim
Avinas
Avinashindestructible
Avinashiindestructable
AvinayBestowed of success and accomplishments
Avindh
AvineshEternal, Immortal, Who has no death
AvinghaRemover of obstacles
AvirBrave, One who fights for peace,Strong, Continuous or ongoing
AviraajKing of king
AvirajTo shine as bright as the Sun
AviralContinuous
AviratContinuous
AvirbhavThe exact meaning of this name would be evolution also can mean progress
AvirupLord Shiva, Handsome, Wise, Desirable, Well formed, Congruous, TheMoon, Shiva, Vishnu, Kamdev
AvishOcean, Holy incarnation
AvishkarMiracle, God gift
Avitha
AviyanshPart of Sun
AviyuktaPatience
Avkashlimitless space
AvneeshLord of the whole world, Lord Ganesh, Ruler
AvnendraAngel of God on earth, King of the earth
AvneshLord of the whole world, Lord Ganesh
Avro
AvtarHoly incarnation
AvyaTo arrive or to inform, The first life form all knowledgeable and all pure
AvyaanshOffering, Name of Lord Vishnu
AvyanEloquent
AvyayaLord Shiv
AvyayaprabhuImperishable Lord
AvyuktCrystal clear or Lord Krishna or clearmind
Avyukt, AvyuktaOne with a clear mind, Krishna
AvyuktaInexpressible, Crystal clear
AvyukthCrystal clear or Lord Krishna or clearmind
AwadheshKing of Ayodhya
Awah
AwanQuality
AwasModerate, Average
AwdheshKing of Ayodhya king dasaratha
Aweel
AweshAwesh means passion, Josh in Hindi
AyaanSomeone who is religiously inclined, Giftof God (Celebrity Name: Emraan Hashmi)
AyaanshThe first Ray of light, Part of parents, Giftof God
AyanThe pathway to the Sun
AyanantaStraight forward
AyankThe Moon
AyanshThe first Ray of light, Part of parents, Giftof God
AyarkoGod Kannan
AyavanthLord Shiva
AyilyamModel state of india
AyngaranGod Ayngaran or son of Lord Shiva
AyobaahuOne of the kauravas
AyodhyaPlace where Lord Rama born
Ayogauspicious time
AyojFast
Ayshman
Ayurved
AyushLong Lived
AyushmaanBlessed with long life
AyushmanBlessed with long life
AyushyaLife Span
Ayusman
AyyaDurai
AyyaKannu
AyyanSomeone who is religiously inclined, Giftof God
Ayyapa
AyyapanEver youthful, Lord Vishnu and LordShiva
AyyappaLord Ayyappa
AyyappadasSevak of Lord Ayyappa
AyyappanGod Ayyappan; Ever Youthful
AyyaSami
AzhaganLord Murugan, One who is handsome
AzhagarName of a God in a temple in madurai
Azhagesan
what is your name meaning?
Every name will have a meaning like word.
How to check meaning of my name?
You may check out meaning of your name in valipokan.com
What are all baby name starts with alphabet A?
Here is the list of baby names start with alphabet A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *